Tumblelog by Soup.io
 • bienouioui
 • jajeczko
 • cigarettebreak
 • jolibord
 • bananowy
 • manwhoplayedgod
 • blofeld
 • pglogo
 • fotourist
 • midnightradio
 • pannowacki
 • truskawww
 • tinex
 • soadysta
 • trinida
 • knusper
 • rainbowfuck
 • crystalmeth
 • invisibleexistence
 • chemi
 • harridan
 • anarchistycznychrabaszcz
 • CathyDP
 • ernalette
 • iblameyou
 • ovvlsome
 • nettle-carrier
 • DOPE
 • chrupki
 • lillitaz
 • besen
 • jestes-niepoczytalny
 • fiszek
 • resolved
 • cg44
 • obsessedwithgirls
 • youreyeslie
 • TwittyTwister
 • unitedsoupsmusic
 • onion-waitforit
 • polkolor
 • rainbowlovers
 • withoutface
 • missyseepy
 • jajekk
 • slowik
 • thispartyisover
 • pussytasteslikemonsterbitch
 • bananchiquita
 • Angelali
 • zzuzen33
 • Americanlover
 • easygoing
 • Magnolia11
 • gutsylachrymose
 • sergelanmi
 • iampat
 • tilde
 • steampunkmusic
 • protesedentaria
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajasnaa jasnaa
Reposted fromgruetze gruetze viazerocool911 zerocool911
Thieves stopping a robber
Reposted fromtgs tgs viazerocool911 zerocool911
2208 1236
Reposted fromsosna sosna viazerocool911 zerocool911
Reposted fromFlau Flau viapassingbird passingbird
3095 8076 500
Reposted fromKrebs Krebs viapassingbird passingbird
1820 c4a5
This is the funniest thing in this universe.
3382 85d5
Reposted fromtichga tichga viapassingbird passingbird
3845 18cd 500
1990s, MIT Wearable Computing Project
via @andreysitnik
Reposted frome-punc e-punc viapassingbird passingbird
3224 233b
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
Reposted frombluuu bluuu viapassingbird passingbird

February 16 2018

3271 f828 500
Muzeum Dobranocek, Rzeszów, sierpień 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSurvivedGirl SurvivedGirl
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viano-longer-kore no-longer-kore
Nie pozwól nikomu powiedzieć ci kim jesteś. Jesteś płomieniem, który nie może zostać ugaszony. Jesteś gwiazdą, która nie może przestać świecić. Jesteś tym, kim zawsze byłeś i to wystarczy. Każdy, kto patrząc na ciebie widzi ciemność, jest ślepy.
— Cassandra Clare
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl