Tumblelog by Soup.io
 • bienouioui
 • jajeczko
 • cigarettebreak
 • jolibord
 • bananowy
 • manwhoplayedgod
 • blofeld
 • pglogo
 • fotourist
 • midnightradio
 • pannowacki
 • truskawww
 • tinex
 • soadysta
 • trinida
 • knusper
 • rainbowfuck
 • crystalmeth
 • invisibleexistence
 • chemi
 • harridan
 • anarchistycznychrabaszcz
 • CathyDP
 • ernalette
 • iblameyou
 • ovvlsome
 • nettle-carrier
 • DOPE
 • chrupki
 • lillitaz
 • besen
 • jestes-niepoczytalny
 • fiszek
 • resolved
 • cg444
 • obsessedwithgirls
 • youreyeslie
 • TwittyTwister
 • unitedsoupsmusic
 • onion-waitforit
 • polkolor
 • rainbowlovers
 • withoutface
 • missyseepy
 • jajekk
 • slowik
 • thispartyisover
 • pussytasteslikemonsterbitch
 • bananchiquita
 • Angelali
 • zzuzen33
 • Americanlover
 • easygoing
 • Magnolia11
 • gutsylachrymose
 • sergelanmi
 • iampat
 • tilde
 • steampunkmusic
 • protesedentaria
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka via2708 2708

June 24 2017

6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viasucznik sucznik
1297 c15d
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viasucznik sucznik
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viasucznik sucznik
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viatereseek tereseek
3996 4397
Reposted fromteijakool teijakool viacoffeebitch coffeebitch

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
2242 9887
Reposted fromnataliablus nataliablus
3700 717f 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianataliablus nataliablus
2122 f90f 500
Reposted fromnataliablus nataliablus
6731 3335
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianataliablus nataliablus
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viamaking-love making-love
5958 a503 500
Reposted fromoutline outline
3461 a503
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viarosalie rosalie
3112 31bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaglamourista glamourista
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore via12czerwca 12czerwca
3056 23f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl